Deskundig & Persoonlijk
bittemann_web_balk_2
bittemann_web_balk_6
bittemann_web_balk_7
bittemann_web_balk_3
bittemann_web_balk_4

Tarieven

De tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Dit betekent dat de tarieven voor elke tandarts gelijk zijn. Op de tarievenlijst staan de tarieven voor elke zogenoemde prestatie met de daarbij behorende code. Met deze code kunt u op uw zorgpolis controleren of uw verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt. Op uw verzoek maken wij vooraf een gespecificeerde begroting. Wanneer u dit doet voordat u een behandeling afspreekt, voorkomt u financiële verrassingen achteraf. De prijslijst 'Materiaal en Techniek' vindt u hier.

Kinderen
De zorg voor het gebit van kinderen tot 18 jaar valt met uitzondering van de orthodontie altijd binnen de zorg die geregeld is in de verplichte basisverzekering. Dit geeft ons de gelegenheid om, los van de kosten die tandartsbezoeken met zich meebrengen, een kind die zorg te geven die nodig is.

Daar waar een jaarlijks periodiek onderzoek voor de ouders voldoende is, blijkt het voor kinderen beter om wat vaker een periodiek onderzoek af te spreken. Voor sommige kinderen is het zelfs raadzaam om een drie maandelijks bezoek aan onze praktijk te brengen. Ook hier geldt dat we kiezen voor zorg op maat.

Kinderen die naar onze praktijk zijn doorverwezen, behandelen we volgens uurtarief. Na het kennismakingsbezoek maken we, na inventarisatie van de mondproblemen, een behandelplan. Dit behandelplan vormt de leidraad voor de behandeling en gebruiken we om bij uw verzekering het uurtarief aan te vragen.

Sluiten