Deskundig & Persoonlijk
bittemann_web_balk_3
bittemann_web_balk_2
bittemann_web_balk_4
bittemann_web_balk_6
bittemann_web_balk_7

Tarieven

De tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Dit betekent dat de tarieven voor elke tandarts gelijk zijn. Op de tarievenlijst staan de tarieven voor elke zogenoemde prestatie met de daarbij behorende code. Met deze code kunt u op uw zorgpolis controleren of uw verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt. Op uw verzoek maken wij vooraf een gespecificeerde begroting. Wanneer u dit doet voordat u een behandeling afspreekt, voorkomt u financiële verrassingen achteraf. De prijslijst 'Materiaal en Techniek' vindt u hier.

Kinderen
De zorg voor het gebit van kinderen tot 18 jaar valt met uitzondering van de orthodontie altijd binnen de zorg die geregeld is in de verplichte basisverzekering. Dit geeft ons de gelegenheid om, los van de kosten die tandartsbezoeken met zich meebrengen, een kind die zorg te geven die nodig is.

Daar waar een jaarlijks periodiek onderzoek voor de ouders voldoende is, blijkt het voor kinderen beter om wat vaker een periodiek onderzoek af te spreken. Voor sommige kinderen is het zelfs raadzaam om een drie maandelijks bezoek aan onze praktijk te brengen. Ook hier geldt dat we kiezen voor zorg op maat.

Kinderen die naar onze praktijk zijn doorverwezen, behandelen we volgens uurtarief. Na het kennismakingsbezoek maken we, na inventarisatie van de mondproblemen, een behandelplan. Dit behandelplan vormt de leidraad voor de behandeling en gebruiken we om bij uw verzekering het uurtarief aan te vragen.

Uw Nota

De verwerking van onze nota's hebben wij overgedragen aan Fa-med B.V. Zij zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het factureren en innen van nota’s in de gezondheidszorg. Fa-med heeft met de meeste zorgverzekeraars een betalingsovereenkomst, waardoor het verzekerde deel van de nota meestal direct zal worden afgerekend. Van het niet verzekerde deel ontvangt u zelf een nota.

Betalingstermijn
Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Een tijdige betaling voorkomt verhoging van uw nota. Heeft u vragen over uw nota of bent u niet in staat uw nota tijdig te betalen, dan kunt u terecht op de website www.notavanfamed.nl U kunt ook contact opnemen met Fa-med via telefoonnummer 0900 0885 (€ 0,15 per minuut). Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur. Een nieuw origineel van uw nota kunt u opvragen via telefoonnummer 0900 0882 (€ 1,30 per gesprek).

Sluiten