Deskundig & Persoonlijk
bittemann_web_balk_3
bittemann_web_balk_2
bittemann_web_balk_7
bittemann_web_balk_6
bittemann_web_balk_4

Als u ontevreden bent...

Wij gaan ervan uit dat u tevreden uit onze behandelstoel komt. Vindt u echter dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld, dan moet u dat zeker kenbaar maken. Vraag gerust om een gesprek. In dat gesprek kunt u enerzijds aangeven wat u onduidelijk of onprettig vindt. Anderzijds leggen wij u graag uit waarom we iets op een bepaalde manier doen. Door te luisteren naar uw klacht, nemen we onduidelijkheden meestal weg en kunnen we samen tot een oplossing komen. Bovendien dragen we op deze manier samen bij aan het nog verder verbeteren van de zorgverlening in onze praktijk. Mochten wij er met u niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Kwaliteit wettelijk geregeld

Het beroep van tandarts is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Deze wet is in 1997 in werking getreden. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Deze wet beschermt cliënten ook tegen onkundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Beide tandartsen in onze praktijk staan ingeschreven in het BIG-register. Voor ons geldt het wettelijk tuchtrecht.

Sluiten