Deskundig & Persoonlijk
bittemann_web_balk_6
bittemann_web_balk_7
bittemann_web_balk_2
bittemann_web_balk_3
bittemann_web_balk_4

Patiënttevredenheidsonderzoek

Geachte heer/mevrouw,

Binnen onze praktijk streven wij een optimale vorm van tandheelkundige zorg na waarbij we het verbeteren van de kwaliteit steeds in het oog houden. We bieden zorg met een persoonlijke benadering.

We hechten er grote waarde aan dat u zich comfortabel, geïnformeerd en begrepen voelt als u onze praktijk bezoekt. De menselijke maat staat centraal. Om deze persoonlijke zorg optimaal te houden, passend bij de wensen van onze patiënten, hebben wij uw hulp nodig.

In 2017 vond er een patiënttevredenheidsonderzoek plaats binnen onze praktijk. We herhalen dit onderzoek iedere vijf jaar. Via een online enquête wordt de tevredenheid van onze patiënten onderzocht.

Via deze weg willen we u verzoeken een aantal vragen te beantwoorden. De vragenlijst is volledig anoniem en zal niet door uw behandelend tandarts worden bekeken. Mocht een vraag niet op u van toepassing zijn dan kunt u deze open laten.

Het invullen van de vragenlijst kost ca. 2 minuten.

Klik hier voor de vragenlijst.

Met vriendelijke groet,

Tandartspraktijk Bittermann

Sluiten